Welkom bij smartlappenkoor "DE LAATSTE SNIK" uit Zuidlaren.

"Ik was met haar alleen, we keken naar elkaar. We spraken van de liefde, het was toch zo mooi." Zo luidt de overbekende beginregel van "Manuela", de grote hit van Jacques Herb. Het is daarmee een van de klassieke smartlappen die door de leden van De Laatste Snik worden gezongen. Liefde is weliswaar een van de voornaamste thema's, maar ook droefenis, drankzucht, armoede en dood worden uit volle borst bezongen. Het repertoire strekt zich uit van zeer oude smartlappen ("De dievenwagen") tot aan relatief nieuwe liederen ("Kleine vluchteling"). Daarnaast staan ook vele Nederlandstalige "feestliederen" ("Als de nacht verdwijnt") op het programma. Oud of nieuw: elk lied wordt met groot enthousiasme vertolkt.

Smartlappenkoor De Laatste Snik is in 1997 opgericht door twee medewerkers van het Psychogeriatrisch Verpleeghuis De Enk in Zuidlaren (tegenwoordig onderdeel van Dignis/Lentis). Het is een gemengd koor dat in de loop der jaren een opmerkelijke bloei heeft doorgemaakt. Steeds was er aanwas van nieuwe leden, aanvankelijk in meerderheid medewerkers van de toenmalige Stichting GGz Groningen (thans Lentis), later ook steeds meer "buitenstaanders". Ter gelegenheid van het eerste lustrum werd in 2003 de eerste CD "Zuidlaarder Smart" uitgebracht. Het koor telt een dertigtal leden en treedt regelmatig op.

  Hermannes nijs
  Harmannes Groenhoff Harry de Geeter
het koor